Sällskapet:första sidan

Aktuella artiklar

Kommentarer till Insändaren i NWT

Kommentarer till Insändaren i NWT

Kommentar till insändare i NWT ”Dyrt att inte sätta i båten”

Karlstads Segelsällskap (KSS) är en ideell idrottsförening med syfte är väcka, verka för och stärka intresset för segling samt främja medlemmars möjlighet att segla. Sällskapet är ansluten till Svenska Seglarförbundet, Riksidrottsförbundet och Båtunionen. Klubben bildades redan 1884 och föreningen består av medlemmar som aktivt seglar eller på annat sätt stöttar segling genom föreningen. För att underlätta för medlemmarna att utöva segling har vi på ideell bas ordnat med olika resurser för att stödja föreningens seglingsverksamhet. Dessa är bl.a. ett klubbhus för föreningsverksamhet, en vinterförvaring för segelbåtar på land, en hamnanläggning med segelbåtsdjup och en uthamn, klubbholmen Nabben, där föreningens medlemmar och gästande båtar kan träffas sommartid. Vem beslutar om avgifter i föreningen? KSS är en demokratisk förening där styrelsen väljs på ett årsmöte där föreningens alla medlemmar är inbjudna och har rösträtt. På årsmötet beslutas även om sällskapets verksamhetsplan, budget, avgifter m.m. Styrelsens uppgift är att leda den verksamhet som beslutats av årsmötet.

Angående sommaravgift för båtar som ej sjösätts

KSS, har, liksom många andra seglingssällskap och båtklubbar i landet, under en lägre tid haft bekymmer med att plats på hamnplanerna tas upp av båtar som står kvar på land år efter år. Eftersom KSS har begränsat med utrymme för vinterförvaring blir effekten att vi inte kan erbjuda plats på land i tillräcklig omfattning för våra aktiva seglare. Årsmötet har därför efter ett medlemsinitiativ, via en motion, beslutat att införa en sommaravgift för landplacerade segelbåtar inom KSS område. Effekten blir att man betalar en bryggplatsavgift om man har sin båt i sjön eller en landsplatsavgift om man har sin båt på land. För den medlem som vill förvara sin båt på land sommartid år efter år hos KSS tas en förhöjd avgift ut från och med det andra året med båten på land. Medlemmar som på grund av sjukdom, utlandstjänstgöring eller liknade inte kan sjösätta sin båt kan få dispens från den förhöjda delen av avgiften.

Styrelsen i Karlstad Segelsällskap

Ordförande Peter Karlsson

(Denna kommentar har även tillsänts NWT)

Har du inte läst insändaren hittar du den här : http://nwt.se/asikter/insandare/2015/09/03/dyrt-att-inte-sjosatta-baten

av Torbjörn Ardebrant 2015-09-08, ändrad 2015-09-08, visningar 0

Skicka till en vän Skriv ut