Medlemsinfo:2012-2013 Årsmöten & Infomöten

Aktuella artiklar

Kallese till Årsmöte 2013

Kallese till Årsmöte 2013

Kallelse till KSS årsmöte onsdagen den 27/11 kl 19.00 i Klubbhuset

Detaljerad  kallelse inklusive dagordningen finner du här. Kallelsen kommer inte att distribueras med post i år utan meddelas endast via anslag i klubbhuset, epost samt här på hemsidan.

Senast den 20 november 2013 kommer verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget, styrelsens förslag, inkomna motioner med styrelsens yttrande samt valberedningens förslag att finnas tillgängliga i klubbhuset samt på www.kdss.se under sidorna för ”medlemsinfo”, login krävs.

Välkomna

Styrelsen

av Torbjörn Ardebrant 2013-10-15, ändrad 2014-12-01, visningar 0

Skicka till en vän Skriv ut